Obrázek článku Jmenné seznamy žáků v učebnách při didaktických testech - AKTUALIZOVÁNO 26. 5. 2020

V přiložených souborech najdete seznamy žáků při testech, které se konají 1. a 2. června 2020. 

Při didaktických testech platí stejná hygienická opatření jako při konzultacích od 11. 5. 2020. Po budově se všichni pohybují v roušce, při testu si žáci mohou roušku odložit do sáčku.

Vše potřebné najdete v přiložené aktualitě pro konzultace. Tam najdete také čestné prohlášení, které v pondělí 1. 6. 2020 přinesou všichni maturanti na písemnou zkoušku.

V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce.
Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby a v matematice vlastní povolené pomůcky.

Po ukončení testů si maturanti přeberou od třídních učitelů závěrečná vysvědčení z posedního ročníku. Žák, který neodevzdá vypůjčené knihy a další školní pomůcky, nemůže toto vysvědčení dostat.

Čestné prohlášení pak přinesou ještě maturanti 4. A k ústní zkoušce. 4. B a 6. E k ústní zkoušce už čestné prohlášení nepotřebuje. 

 

Přiložené soubory (4)
Název a typ souboru
Dokument PDF Senamy RJ-DT
Dokument PDF
55.79 kB
Dokument PDF Senamy M-DT
Dokument PDF
198.72 kB
Dokument PDF Senamy ČJ-DT
Dokument PDF
656.09 kB
Dokument PDF Senamy AJ-DT
Dokument PDF
440.28 kB