Obrázek článku Za Mendelem opět do Vražného

Také současní studenti biologie absolvovali genetický workshop přímo v rodném domě zakladatele tohoto vědního oboru Gregora Mendela.

Akce probíhala podle obvyklého scénáře, kdy po prohlídce muzea pokračovalo řešení pracovních listů v přednáškovém sále rodného domu. Postupně byla probírána témata jako historie genetiky, základní genetické pojmy, karyotypy, monohybridismus, dědičnost krevních skupin a dihybridismus. Účastníci workshopu získali během dvou dnů pevné základy genetiky potřebné k maturitě i přijímacím zkouškám na přírodovědně zaměřené vysoké školy.

Za organizaci

Mgr. Pavel Daniš a Mgr. Markéta Heřmanová

 

Fotografie (4)