Obrázek článku Celostátní kolo Wolkrova Prostějova 2020

Přečtěte si zprávu z celostátního soutěžního setkání recitátorů.

Hned 2. září jsme se ráno s paní profesorkou Janou Poláchovou vydaly vlakem na celostátní kolo „Wolkráče". Cesta byla zajímavá: ve vlaku povinné roušky, výluka z Lipníku do Přerova a ošklivé počasí k tomu. Nakonec jsme dorazily v pořádku a bez újmy na zdraví. 
Odpoledne nás čekala čekala dvě velmi zajímavá a krásná divadla. Slavnostní zahajovací večer se kvůli špatnému počasí nekonal, tak jsme si šly spravit náladu do vyhlášené pizzerie. 
Druhý den ráno jsem si zašla na Hledání hlasu (hlasová rozcvička pro každého). Následovala recitace mojí kategorie. Myslím, že jako recitátoři jsme byli spíš v kamarádském než soutěžním vztahu, proto v sále panovala skvělá, příjemná atmosféra. Očekávala jsem trému a stres, ovšem přítomnost mých známých, paní profesorky, Janičky Krškové a skvělých lidí okolo mě velmi uklidnila. Svůj text s názvem Nákup od Zdeňka Svěráka jsem si maximálně užila. 
Zbytek týdne jsem čerpala zkušenosti ze seminářů, divadel a od ostatních recitatátorů. Byl to nejhezčí začátek školního roku, jaký jsem si mohla přát. Děkuji Gymnáziu Františka Palackého za vstřícnost a také Mgr. Janičce Krškové za dokonalou přípravu na recitaci. Pevně doufám, že to nebyl můj poslední „Wolkráč". Kdo uvažuje o tom, zda má smysl recitovat, tak má! Takže RECITUJTE!!! 
 
Recitaci zdar!


Dorota Příleská, 1.A

Fotografie (8)