Obrázek článku Maturitní četba 2020/2021

V přiloženém souboru najdete seznam literárních děl, z nichž si můžete podle daných pravidel vybrat.

Seznam maturutní četby ve školním roce 2019/2020 a kritéria pro výběr

Žák volí 20 literárních děl ze seznamu, minimálně dvěma díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Světová a česká literatura do konce 18. století - minimálně 2 literární díla
Světová a česká literatura do konce 19. století - minimálně 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století - minimálně 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století - minimálně 5 literárních děl

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitní četba 2020-2021
Dokument PDF
335.55 kB