Obrázek článku Matematický klokan 2020

Více než dvacet studentů gymnázia se zúčastnilo letošního Matematického klokana v domácích podmínkách.

Školní rok 2020/2021 je na školní soutěže chudý, protože nelze uspořádat společné testy pod přísným dohledem, ale i přesto se organizátoři Matematického klokana rozhodli, že letošní ročník bude. Nejspíše si moc dobře uvědomují, že to, co nás vede k tomu si sednout a 75 minut počítat příklady, je ten dobrý pocit, když něco vyřešíme úspěšně sami, bez pomoci ostatních. Více než dvacet studentů, kteří to tak zřejmě mají, poměřili své síly a utkali se v rušném domácím prostředí s 24 úlohami se stupňující se obtížností. Špatná odpověď znamená odečtení bodu, takže kromě samotného řešení úloh musí studenti ještě i zvažovat riziko zisku a ztráty při svých volbách.

V kategorii Kadet (nižší gymnázium) skvělých 86 bodů získal Vojtěch Křižan z 1. E, za ním získal 68 bodů jeho spolužák Ruben Kuipers a těsně třetí místo s 67 body obsadila studentka 2. E Pavla Juhaňáková.

V kategorii Junior (prvních a druhých ročníků vyššího gymnázia a příslušných tříd víceletého studia) zvítězil Radovan Lev z 3. E, následován Jakubem Šnajdrem z téže třídy s 85 body a za ním Kristýna Vozáková z 2. A s 66 body.

V kategorii nejstarších – Student, získal Tomáš Čajan z 3. B, který jedinkrát neodpověděl špatně, 101 bodů. Za ním se umístil jeho spolužák Martin Garncarz s 85 body a na třetí místo se dopočítal Jan Těžký z 6. E se 78 body.

Z odevzdaných dat je zajímavé, že existují úlohy, které nevyřešil nikdo: v kategorii Kadet 21, 22, 23 a v kategorii Student otázka 22. V kategorii Junior tedy každá úloha měla alespoň jednoho úspěšného řešitele: např. otázku 12 vyřešil pouze Patrik Pecina z 2. A, a otázku 24 pouze Marek Šnajdr ze 3. E. V kategorii Kadet měli jedinou otázku správně úplně všichni počtáři a to otázku 12. V kategorii Student byla zase pozoruhodná „lehká“ tříbodová otázka 7, kterou odpovědělo víc studentů špatně než dobře.

Všem zúčastněným děkuji za ochotu, píli při řešení a poctivost. Doufám, že se příští rok setkáme znovu a budete moci své výkony jenom překonat. Za pomoc při zpracování dat děkuji skvělé kolegyni Mgr. Martině Tkadlecové.

 

Mgr. Zuzana Halaštová

Fotografie (1)