Obrázek článku Změny v termínech přijímacího řízení

Opatřením MŠMT došlo k posunu jednotných přijímacích zkoušek na začátek května 2021. 

Termíny přijímacích zkoušek

Zkoušky se uskuteční ve dvou řádných termínech, při řádně omluvené neúčasti v náhradních termínech.

studijní cyklus 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
šestiletý 5. 5. 2021 6. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021
čtyřletý 3. 5. 2021 4. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021

Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá školanejpozději 14 dnů před konáním  této zkoušky.

Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF 007_PZ_platne_zneni_OOP
Dokument PDF
521.65 kB