Obrázek článku Úspěšný ročník Dějepisné olympiády

Naši studenti letos uspěli jak v okresním, tak i v krajském kole.

Okresní kola dějepisné olympiády obou kategorií proběhla ve dnech 18. a 19. ledna 2021, organizaci soutěže ve II. kategorii zajišťovala naše škola. Naši studenti se umístili na čelních pozicích, konkrétně Tobiáš Pupík (2. E) na 2. místě, Barbora Buksová (2. E) na 3. místě a Nikolas Kubín (2. E) na 9. místě z celkového počtu 30 soutěžících ve první kategorii. Ve druhé kategorii bylo soutěžících pouze 5, z toho první 3 místa patřila nám, konkrétní na 1. místě Jan Andrys (3. A), na 2. místě Denisa Chumchalová (1. B) a na 3. místě Jolana Vondrová (1. A).

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s organizací okresního kola II. kategorie Dějepisné olympiády poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

17. března 2021 pak proběhlo krajské kolo a jak je letos zvykem, opět online formou. Tobiáš Pupík si odnáší bronzovou medaili a Nikolas Kubín se umístil na 5. místě, což jsou ve značné konkurenci 49 soutěžících v I. kategorii krásné výsledky! Úspěšnými řešiteli se stali také Barbora Buksová v I. kategorii a Jan Andrys ve II. kategorii. Tobiáš a Nikolas byli hodnotící komisí navrženi k postupu do celostátního kola.

Mám radost nejen z uvedených úspěchů, ale také z toho, že se do postupových kol zapojil mimořádně vysoký počet studentů. Blahopřeji všem zúčastněným!

Mgr. Filip Dřímal