Obrázek článku Němčina svištěla okresem z obýváku

Již v únoru čekali mladí a nadějní němčináři, vítězové školních kol konverzační soutěže v němčině, na tradiční setkání v kole okresním. To už řadu let organizuje v tomto termínu naše gymnázium.

Jak známo, letos je vše jinak – olympiády nevyjímaje. Považuji za malý zázrak, že přestože musela i školní kola proběhnout online, dostavilo se 25. března 2021 ke svým počítačům na schůzku v prostředí Teams čtrnáct statečných ve čtyřech kategoriích, i když to je jen asi polovina obvyklého počtu soutěžících. Také se podařilo zachovat všechny původní parametry soutěže včetně poslechu, což není u každé konverzační soutěže distanční formou běžné. Dále žáci počínaje 6. třídou základní školy až po studenty předmaturitních ročníků mluvili samostatně na vylosované téma, potom živě diskutovali s porotou a reagovali na podnětné fotografie a obrázky.

Jejich obdivuhodné a vyrovnané výkony hodnotili ze svých kuchyní a obýváků na dálku porotci, tedy učitelky a učitelé němčiny, moje milé kolegyně a kolegové z celého okresu. Chtěla bych jim touto cestou velmi poděkovat za spoustu času a energie, kterou svým „svěřencům“ věnovali a věnují, a ocenit jejich schopnost nadchnout je pro němčinu.

A jak to všechno dopadlo? Nejlépe, jak mohlo, protože byla radost soutěžící poslouchat a mluvit s nimi. Věřím, že i oni si toto setkání užili a že se s mnohými setkáme tváří tvář příští rok. Tradičně nejlépe uspěli žáci a žákyně ze vsetínské ZŠ Ohrada a meziříčské ZŠ Šafaříkova, v kategorii středních škol si na pomyslnou bednu stoupli studenti a studentky gymnázií v Rožnově pod Radhoštěm a ve Vsetíně. Odměnou jim byly knižní poukázky.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s organizací soutěže poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

První dva nejúspěšnější soutěžící z každé kategorie budou okres Vsetín v dubnu reprezentovat v kole krajském.

Držím jim palce a věřím, že nejsem sama.

 

Ing. Jana Kopřivová,

organizátorka okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce