Obrázek článku Informatika naostro on-line

Kurz informatiky je určen pro studenty 3. a 4. ročníků, kteří se IT technologiemi zabývají. Úspěšným absolventům kurzu budou prominuty přijímací zkoušky na IT studijní program PEF MENDELU.

Kurz bude probíhat 17. 5. – 11. 6. 2021. Jedná se o dvouhodinový blok každý týden v čase předem vybrané specializace. Na tento kurz je nutné se dopředu registrovat.

Více informací zde.

 

Andrea Šašinková

Department of Informatics

Fotografie (1)