Obrázek článku Chemická olympiáda kategorie B

Letošní ročník chemické olympiády kategorie B, čili kategorie studentů v předmaturitních ročnících, měl na naší škole nadstandardní zastoupení. Do školního kola se zapojilo celkem 5 studentů a studentek ze tříd 5. E a 3. B a do krajského kola postoupili dokonce 4 z nich.

Celá olympiáda byla oproti obvyklému harmonogramu o něco zdržena, pravděpodobně kvůli přepracovávání zadání do plně domácí podoby. I tak si studenti mohli užít zajímavé laboratorní úlohy o fluorescenci v prostředí své kuchyně (viz. přiložené fotografie). Dále se v domácí části účastníci potýkali s teoretickou částí skládající se z anorganické (ve skutečnosti spíše obecné) části a organické části. Z nových věcí se učili počítat pH slabých kyselin nebo názvosloví bicyklických sloučenin. Školní kolo uzavřeli online testem, po kterém se sečetly všechny body a výsledek rozhodl o postupu do krajského kola. Dařilo se jim, konkurence je snad táhla k lepším výkonům. Na konci domácí části těsně vedla Marie Svozilová (5. E), po školním testu ji o několik bodů překročila Veronika Martinková (5. E). Ta potom mezi našimi zástupci dominovala i v krajském kole, kde se umístila na vynikajícím 6. místě. Ale ani další se nemusí stydět za své výkony, obzvláště silné se zdají být jejich organické znalosti: Adam Tvrz (5. E) se umístil na 10. místě, Kristina Cvetanova Kolčeva (5. E) na 12. místě a Marie Svozilová na 17. místě.

Chemická olympiáda kategorie B má vysokou náročnost, přesahující znalosti středoškolské chemie. Všem účastníkům: Lindě Lattové (3. B), Veronice, Marii, Kristině i Adamovi děkuji za odvahu se do ní pustit a nenechat se odradit množstvím práce. Snad i příští rok půjdou se stejným pohodovým přístupem do kategorie A.


Mgr. Zuzana Halaštová 

Fotografie (5)