Obrázek článku Výsledky přijímacího řízení řádného termínu PZ 2021

Výsledky přijímacího řízení na oba obory vzdělávání, tedy 79-41-K/41 (čtyřletý cyklus) a 79-41-K/61 (šestiletý cyklus) a užitečné informace k dalšímu postupu.

Všem přijatým uchazečům o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí srdečně gratuluji!

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, musí nejpozději k 1. 9. 2021 předložit doklad o úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ (šestiletý cyklus) nebo doklad o splnění povinné školní docházky či úspěšném ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (čtyřletý cyklus). 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně ve středu 19. 5. 2021 od 12.00 do 15.15 hodin a ve čtvrtek 20. května 2021 od 7.15 do 15.15 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím ředitele Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. Adresa: Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí.

Vzhledem k systému přijímacího řízení není předvídatelné, kolik z přijatých uchazečů potvrdí zápisovým lístkem svůj úmysl stát se žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí. Může se proto stát, že počet volných míst pro kladné vyřízení odvolání bude relativně vysoký. V odvolacím řízení pak bude možné přijmout uchazeče, kteří se v celkovém pořadí umístí pod směrným číslem pro přijetí ke vzdělávání.

Doporučuji Vám proto, abyste v případě, že máte skutečný zájem studovat na GFPVM, podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí!

V případě kladného vyřízení odvolání právní předpisy umožňují převést zápisový lístek na školu, na kterou jste odvolání podali.

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy

Přiložené soubory (9)
Název a typ souboru
Dokument PDF Vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu
Dokument PDF
118.58 kB
Dokument PDF Výsledky přijímacího řízení šestileté gymnázium
Dokument PDF
149.73 kB
Dokument PDF Výsledky přijímacího řízení čtyřleté gymnázium
Dokument PDF
192.25 kB
Dokument PDF Celkové pořadí čtyřleté
Dokument PDF
178.37 kB
Dokument PDF Celkové pořadí šestileté
Dokument PDF
182.64 kB
Dokument PDF autoremedura čtyřleté 8. 6
Dokument PDF
235.82 kB
Dokument PDF autoremedura čtyřleté 31. 5
Dokument PDF
241.64 kB
Dokument PDF autoremedura šestileté 8. 6
Dokument PDF
235.49 kB
Dokument PDF autoremedura šestileté 31. 5.
Dokument PDF
235.76 kB