Obrázek článku Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury 31. 5. 2021

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí rozhodlo vyhovět některým odvoláním proti nepřijetí. Seznam přijatých zatím není úplný, další rozhodnutí budou následovat pravděpodobně 7. 6. 2021. 

Všem přijatým uchazečům o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí srdečně gratuluji!

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí ve studijním oboru 79-41-K/41 (délka studia 4 roky) a 79-41-K/41 (délka studia 6 let) musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to však neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení nového rozhodnutí a ten jej uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, musí nejpozději k 1. 9. 2021 předložit doklad o splnění povinné školní docházky nebo doložit ukončení 7. ročníku základní školy v případě přijetí na šestiletý obor studia. 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v úředních hodinách v kanceláři školy.

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy

Přiložené soubory (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam přijatých autoremedura čtyřleté 31. 5. 2021
Dokument PDF
241.64 kB
Dokument PDF Seznam přijatých autoremedura šestileté 31. 5. 2021
Dokument PDF
235.76 kB