Obrázek článku 52. ročník okresního kola Chemické olympiády kategorie D

V pondělí 7. března na našem gymnáziu proběhlo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Soutěžního klání se zúčastnilo 21 soutěžících z devíti základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Tématem letošního ročníku byly kovy – především jeden z nejpoužívanějších – měď. Žáci získávali poznatky o vlastnostech, významu a použití mědi již v kole školním, při řešení teoretické části pak využili znalosti o chemickém složení a vlastnostech minerálů, které měď obsahují. Pro některé se staly velkým oříškem výpočty se základními chemickými veličinami a konstantami. Soutěžící změřili síly nejen v teoretických znalostech, ale také v praktické části, kde se pokusili určit produkty základních typů chemických reakcí a vyčíslovat jejich rovnice.

Úspěšnými řešiteli se stalo 12 soutěžících. První místo náleží Tereze Šimsové – žákyni ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí. Druhou příčku obsadil Štěpán Válek z rožnovského gymnázia a jako třetí skončil Erik Zabrucký ze ZŠ Křižná Valašské Meziříčí.

Žákyně našeho gymnázia se staly úspěšnými řešiteli. Anna Tvrdá obsadila pěkné 5. místo, Hana Bernhardová 7. místo a Soňa Curylová 8. místo (všechny studentky 2. E).

Dík patří rovněž vyučujícím, kteří soutěžící velmi pečlivě připravili. Celé dopoledne bylo provázeno příznivou atmosférou a nezbývá než konstatovat, že už nyní se všichni těšíme na další ročník.

Mgr. Pavel Groh

Fotografie (8)