Obrázek článku Výstava Gymnázium a jeho město

Ve středu 8. září proběhla v Muzejním a galerijním centru vernisáž výstavy o dějinách našeho gymnázia.

Reprezentativní prostory Muzejního a galerijního centra ve valašskomeziříčském zámku Žerotínů hostí od minulého týdne výstavu, kterou připravila Mgr. Alžběta Zetková za přispění dalších pedagogů a absolventů gymnázia. Jejím tématem jsou dějiny gymnázia od založení roku 1871 až do současnosti. Dějinný příběh školy se na výstavních panelech odvíjí v kontextu historických proměn našeho města a života jeho obyvatel. Grafická podoba, na níž s autory výstavy spolupracovala Eva Červenková, je svěží a poutavá, každé téma a historickou etapu doprovází spousta fotografií, z nichž mnohé mohly být použity díky dlouholeté spolupráci školy se Státním okresním archivem ve Vsetíně. Výstavní panely doplňují další artefakty ze života gymnázia, autory vydařené instalace výstavy jsou Mgr. Veronika Koléšková, ak. mal. Karla Palátová a Ing. arch. Jaroslav Palát.

Vernisáž proběhla za účasti představitelů vedení města Valašské Meziříčí včetně pana starosty Mgr. Roberta Stržínka a hojné účasti veřejnosti, o hudební doprovod se postaral Oliver Klinovský (4. A). Atmosféru vernisáže přibližují fotografie v přiložené fotogalerii vpravo na této stránce.

Výstavu bude možné navštívit do 31. 10. 2021.

Nejen tato výstava, ale i další akce ke 150. výročí založení Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí probíhají pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše, na realizaci projektu se finančně podílí město Valašské Meziříčí a Zlínský kraj.

Filip Dřímal

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Tiráž výstavy
Dokument PDF
1.37 MB