Obrázek článku Merkur perFEKT Challenge

FEKT VUT v Brně pořádá soutěž s Merkurem. Soutěž má za cíl přitáhnout pozornost středoškoláků k technice.

Hlavním prvkem v soutěži je známá stavebnice Merkur, ze které budou soutěžní týmy sestavovat podle zadání například vozítko na solární pohon, robotickou ruku, třídičku odpadu nebo vozítko ovládané pohybem oka. To vše je samozřejmě doplněno o spoustu elektroniky. V letošním roce se již do soutěže zapojuje celkem 9 ústavů fakulty. Soutěžící budou moci vybírat mezi tématy z oblastí biomedicína, automatizace, mikroelektronika, telekomunikace, radioelektronika, výkonová elektronika, teoretická elektrotechnika, elektrotechnologie.

Ústavní kolo proběhne 16. listopadu 2021 (na každý ústav bude maximálně 6 - 7 čtyřčlenných týmů). Vítězové těchto kol se pak v lednu 2022 utkají v superfinále o velký putovní pohár. Motivací zapojení do soutěže je odpuštění přijímacích zkoušek na fakultu.

 

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy a zahraniční styky

Vedoucí Ústavu mikroelektroniky