Týden mozku 2016

V pátek 18. března se žáci 3. a 4. E vydali do hlavního města, aby se seznámili s novinkami v oblasti neurologie a výzkumu mozku.

Z týdenního cyklu přednášek věnovanému nejnovějším objevům a trendům ve výzkumu mozku a neurovědám si studenti zvolili poslední přednáškový den. V jeho průběhu vyslechli profesora Vladimíra Komárka, přednostu  Kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, který poutavě vyprávěl o spletité síti mozkových spojů a především významu podnětů z vnějšího prostředí, jež významně podněcují její rozvoj. Následně mohli proniknout do tajů terapeutické metody založené na ovlivňování mozkových neuronů, která se využívá při léčbě neurologických chorob jako je Parkinsonova nemoc, spasticita a dystonie. Přednášející, profesor Robert Jech z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, byl v roce 2013 oceněn Grantovou agenturou České republiky právě za výzkum této léčebné metody označované jako hluboká stimulace mozku. Závěrečná ze tří pátečních přednášek byla věnována duševním poruchám v současném světě, jejímž protagonistou byl profesor Jiří Raboch – přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN. Nejen tuto tradiční přednášku úspěšného cyklu jedinečných přednášek z oboru neurologie můžete zhlédnout na webu Týdne mozku, kde jsou umístěny videozáznamy z minulých ročníků.

Návštěva hlavního města za rozšířením obzoru v oblasti nových poznatků neuromedicíny se vydařila. I přes nabitý přednáškový program si účastníci Týdne mozku našli chvilku také na prohlídku slunečné a jarem dýchající Prahy a i když jednodenní výlet do metropole České republiky byl trošku náročný, byli všichni s celou akcí spokojeni.

Týden mozku pořádaný Akademií věd České republiky není jedinou akcí, kterou tato instituce pro veřejnost a školy připravuje. Více o projektech věnovaných právě žákům a pedagogům všech typů škol se můžete dozvědět na webu AV ČR. Možná si zde nejdete "svou" akci, které se budete chtít zúčastnit.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (8)