Obrázek článku BRKOS aneb Brněnský korespondenční seminář

Jedná se o 5 sérií matematických úloh na vybraná témata. Celý seminář probíhá korespondenčně, od zadání, přes řešení až po konečné zhodnocení.

Termín odevzdání řešení první série je 18. 10. 2021.

Nejlepší řešitelé semináře mohou získat hodnotné ceny, odpuštění přijímacích zkoušek na matematické obory PřF MUNI a možnost zúčastnit se dvou týdenních matematických soustředění v únoru a na konci srpna.

Ve středu 1. 12. 2021 od 16:00 hod. do 19:00 hod. pak také proběhne matematická týmová online soutěž Mathrace. Přihlašování a další informace můžete najít na webových stránkách soutěže.

 

Za organizátory BRKOSu a MathRace 

Jan Česnek

Fotografie (2)
Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF BRKOS brožura se zadáním
Dokument PDF
411.66 kB