Obrázek článku Nebojme se myslet

Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zve na 12. ročník filozofické soutěže pro studenty.

První kolo soutěže proběhne v sobotu 18. 12. 2021 elektronickou formou.

Účastníci soutěže budou mít příležitost vytvořit vlastní filozofický text ve formě úvahy a získat zpětnou vazbu prostřednictvím dvou na sobě nezávislých hodnocení, která vypracují členové Katedry filozofie Filozofické fakulty UP v Olomouci. Výherci soutěže navíc obdrží čtečky elektronických knih Amazon Kindle. Dvacet nejlepších účastníků zároveň postoupí do druhého kola, které se uskuteční v únoru.

Závazné přihlášky s uvedením jména a příjmení, emailu, školy a ročníku soutěžícího je nutné zaslat na email nebojmesemyslet@upol.cz nejpozději do pátku 10. prosince 2021.

Více informací najdete na Facebooku.

 

Mgr. Petra Chudárková
hlavní organizátorka soutěže