Obrázek článku Pravidla pro testování od 3. do 17. ledna 2022

V souladu s mimořádném opatřením Ministerstva zdravotnictví z 23. 12. 2021 se bude v naší škole od 3. 1. 2022 testovat antigenními testy dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek ráno před vyučováním.

Toto testování se týká všech žáků a zaměstnanců bez ohledu na očkování či lhůtu po pozitivním testu. 

V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu ve čtvrtek, škola umožní žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, po dobu do zjištění výsledku konfirmačního PCR testu tohoto žáka osobní přítomnost ve škole žákům v tzv. režim „test to stay“, který znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního PCR testu pozitivně testovaného spolužáka. Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují po dobu do zjištění výsledku konfirmačního PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání, vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků, tedy zachování principu homogenity dané skupiny, a dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od žáků z jiných tříd).

Tento režim se týká pouze případu pozitivního antigenního testu provedeného ve škole ve čtvrtek

Pokud je výsledek konfirmačního PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je  výsledek konfirmačního PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Žáci a jejich zákonní zástupcí mají také povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu.

Přiložené soubory (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022
Dokument PDF
280.17 kB
Dokument PDF 1221_testování_leták_pro_rodiče_A4
Dokument PDF
146 kB