Obrázek článku Den lékařským fyzikem

Workshop pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze.

Workshop se koná 12. 1. 2022 online od 17:00 hod. Podrobné informace a odkaz na  registraci najdete v tomto odkazu.

 

Za organizátory akce

doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D.
Ing. Tereza Hanušová

Fotografie (1)