Obrázek článku Na naší škole proběhl workshop pro učitele z Daruvaru

V pondělí 21. 2. jsme na naší škole přivítali čtveřici učitelů z partnerského gymnázia v chorvatském Daruvaru. Společně s dalšími kolegy z našeho gymnázia absolvovali třídenní workshop v rámci projektu Erasmus+ s názvem "Zdravá krajina - Poznej svou krajinu", kód projektu: 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031448. Jedná se o první ze čtyř workshopů, které vyvrcholí výměnnými pobyty pro studenty obou škol.

První den se odehrával v duchu poznávání našeho gymnázia i českého vzdělávacího systému. Další dny pak již byly věnovány klíčovému tématu projektu, což je voda v krajině.

V úterý jsme se ve Valašském Ekocentru ČSOP věnovali problematice povodní a sucha a inovativním metodám, kterými se v ČR snažíme řešit současné environmentální výzvy. Vedoucí ekocentra Mirek Dvorský nás seznámil s činností této organizace i s ochranou přírody v povodí řeky Bečvy. Také nás provedl zdejší certifikovanou přírodní zahradou, dozvěděli jsme se o významu zdravé půdy, kompostování i šetrného hospodaření s vodou v našich domovech. V rámci terénní exkurze jsme se pak přesunuli do Teplic nad Bečvou, kde nás zdejším unikátním jeskynním systémem provedla paní Barbora Šimečková, ředitelka Správy Zbrašovských aragonitových jeskyní. Také jsme se podívali k Hranické propasti – nejhlubší zatopené propasti na světě. Následně jsme přesunuli do okolí řeky Bečvy u Skaličky, kde budou příští rok probíhat workshopy pro studenty.

Ve středu nás mikrobus odvezl do Beskyd, na kůrovcovou kalamitou postižené svahy Veřovických vrchů. Zde jsme navštívili několik ukázkových lokalit vodozádržných opatření ve vykácených lesích. Lokalitou nás provedl pracovník CHKO Beskydy Mgr. Miroslav Kubín, který tato opatření ve spolupráci s lesníky organizuje. Poté jsme se s ním přesunuli na štěrkový náplav řeky Rožnovské Bečvy na ukázku ichtyologického průzkumu a odlovu ryb. Poslední částí terénní exkurze byla návštěva kozí ekofarmy Zelina v Hážovicích. Po společném obědě z místních farmářských produktů jsme nahlédli do zákoutí ekologického zemědělství. Největší úspěch sklidila malá kůzlátka.

Na závěr pak přišel čas na plánování dalších fází projektu. V červnu letošního roku totiž skupina učitelů z našeho gymnázia zavítá do Daruvaru na obdobný workshop v podání chorvatských kolegů. A příští školní rok budou následovat workshopy v ČR i v Chorvatsku pro vybrané studenty našich gymnázií. Na další společné akce se už moc těšíme! 

 

Mgr. Jan Husák

 

Fotografie (12)