Obrázek článku Projekt 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031448

Zdravá krajina - Poznej svou krajinu v ČR a v Chorvatsku

Operační program: Erasmus+ školní vzdělávání
Název výzvy: Výzva 2021
KA 2 Partnerství malého rozsahu
Název projektu: Zdravá krajina - Poznej svou krajinu v ČR a v Chorvatsku
Rozpočet projektu: 60 000 EUR
Registrační číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031448
Doba realizace projektu: 1. 11. 2021 - 31. 10. 2023
Realizátor projektu: Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Hlavní kontaktní osoba: Mgr. Filip Dřímal

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je rozšířit studentům znalosti o místním  regionu a jeho ekosystémech - naučit je identifikovat environmentální problémy krajiny a propoji teoretické znalosti s praxí, podpořit jejich zájem o vědu. Díky mezinárodní spolupráci si uvědomí, že narušená biodiverzita a ohrožení ekosystémů je globálním problémem, na jehož řešení se musí podílet jak jednotlivci, tak celá společnost.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinu tvoří studenti obou zapojených gymnázií z 1. - 3. ročníků, zástupci škol z řad pedagogů a veřejnost.

Specifické cíle projektu

Pochopení nezbytnosti ochrany životního prostředí, získání nových poznatků k environmentální výchově, podpora studentů ve studiu environmentálních věd, budování kladného vztahu mládeže k přírodě, přijetí osobní odpovědnosti za stav životního prostředí a pochopení globální odpovědnosti.

Aktivity projektu:

- workshop pro pedagogy ve Valašském Meziříčí

- workshop pro pedagogy v Daruvaru

- workshop pro studenty v Daruvaru

- workshop pro studenty ve Valašském Meziříčí

- průběžné aktivity

- závěrečná videokonference

- evaluace projektu

Během realizace projektu byly vytvořeny následující výstupy:

- Postery

- Pracovní listy

- Slovník

- Videa a prezentace

 

Přiložené soubory (3)
Název a typ souboru
Dokument PDF Slovník česko-chorvatsko-anglický_05
Dokument PDF
4.93 MB
Dokument PDF Pracovní list_Valašské Meziříčí
Dokument PDF
369.38 kB
Dokument PDF Pracovní list_Chorvatsko
Dokument PDF
688.11 kB