Obrázek článku Erasmus+ Zdravá krajina – Poznej svoji krajinu

Ve dnech 17. až 21. 4. 2023 proběhla další část projektu Erasmus+ „Zdravá krajina – Poznej svoji krajinu”. Z chorvatského Gimnazija Daruvar přijelo do Valašského Meziříčí 15 studentů a 4 pedagogové, aby spolu s našimi studenty prožili nabitý výukový program o vodě v krajině.

V pondělí 17. 4. odpoledne jsme naše partnery po příjezdu přivítali na naší škole, provedli a pohostili malým rautem. Následovala prohlídka historické budovy naší krásné školy a motivační přednáška o příčinách problémů sucha a povodní a jejich řešeních. 

Hned druhý den ráno jsme vyrazili do terénu. Po návštěvě soutoku Bečvy v parku Abácie jsme se vydali na 5km trasu z Juřinky do Choryně. Tam čtyřčlenné česko-chorvatské týmy čekala geolokační vědomostní hra (tzv. questing), kterou připravili studenti našeho gymnázia pod vedením Mgr. Jana Husáka. S využitím tabletů pořízených v rámci projektu se skupinky pohybovaly terénem a hledaly 15 skrytých stanovišť. Celou trasu rámoval příběh nedávné otravy řeky Bečvy, účastníci se také dozvěděli mnoho přírodovědných zajímavostí ze života řeky, například si přímo na místě prohlédli bobří ohryz stromu. Na konci trasy na nás čekal Ing. Stanislav Pernický, který nám autenticky podal svědectví ze dne ekologické havárie na Bečvě.  

Po výborném obědě jsme se přesunuli na říční náplav poblíž obce Hustopeče nad Bečvou. Rozděleni do tří velkých skupin si studenti vyzkoušeli ichtyologický, hydrobiologický a hydrochemický průzkum řeky a jejího okolí. Pozorovali drobné vodní bezobratlé živočichy a měřili znečištění vody TDS a pH metrem. Největší úspěch měl šetrný odlov ryb elektrickým proudem, který nám předvedl ichtyolog Mgr. Miroslav Kubín z CHKO Beskydy.

Středeční den jsme i přes deštivé počasí vyjeli do Veřovických vrchů, kde jsme mohli pozorovat terénní práci těžké techniky na vodozádržných opatřeních ve zhutněné lesní půdě. Studenti také přiložili ruku k dílu, když přesadili zmlazené smrky a pomohli tak rozvolnit zápoj stromů. Instrukce i zajímavé informace nám předal pracovník s. p. Lesy ČR Ing. Václav Langer. Díky vytrvalému dešti jsme sice na vlastní oči viděli, jak rychle odtéká voda ze zhutněné půdy nenávratně pryč, zato jsme však poněkud zmokli. Proto jsme následně přejeli na oběd do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme se ohřáli, najedli a také vyschli. Odpolední prohlídka Valašského muzea v přírodě nám přiblížila život starých Valachů a jejich vztah ke krajině. Následoval večerní program v Kuželně, kde jsme si společně zasportovali, až z toho některé z nás bolely nohy ještě několik dnů.

Poslední pracovní den, čtvrtek, byl na téma zemědělské krajiny. Navštívili jsme biofarmu Agrofyto Horní Lideč, kde si pro nás poutavý výklad o chovu dobytka a zpracovávání živočišných produktů v biokvalitě připravila Ing. Ludmila Mužikovská. Úspěch měla návštěva „školky" pro telátka i ukázka ušlechtilého plemena krav, jehož mléko neobsahuje kasein, a je tak vhodné i pro alergiky. Po prohlídce vyřezávaného betléma v Horní Lidči jsme se přesunuli do nové budovy Trezoru přírody. Prohlédli jsme si nově zbudovanou expozici zdejší přírody a po nezbytném občerstvení studenti začali zpracovávat všechny své poznatky ve formě videí a posterů. Na závěr dne jsme si prohlédli jejich výstupy a před odjezdem zpět do Valašského Meziříčí jsme ještě zapálili slavnostní závěrečný oheň. 

V pátek zbývalo pouze rozloučení a našim chorvatským přátelům dlouhá cesta domů. Všichni jsme si program moc užili a těšíme se na další spolupráci s Gymnáziem v Daruvaru. 

 

Mgr. Jan Husák
 

Fotografie (14)