Obrázek článku Projekt Zdravá krajina pokračuje!

V září se naši pedagogové spolu se skupinou studentů vydali zpět do Chorvatska, aby mohli pokračovat v další práci v rámci projektu Zdravá krajina, který je realizován prostřednictvím programu Erasmus+.

Dne 26. 9. 2022 se naše skupinka nadšených, odhodlaných gympláků vydala v rámci projektu Erasmus+ na cestu do Chorvatska, do lázeňského městečka jménem Daruvar.

Po zdlouhavé desetihodinové cestě autobusem, kdy jsme chvilkami dospávali únavu z brzkého ranního vstávání, jsme konečně dorazili na místo. Nejprve jsme se šli ubytovat do krásného hotelu Termal. Po zabydlení jsme šli pěšky do školy, kde nás čekalo velmi příjemné přivítání od paní ředitelky, pana učitele Horiny, hlavního chorvatského organizátora tohoto projektu, a studentů gymnázia, kteří se také účastnili Erasmu+ stejně jako my.

Druhého dne jsme se s chorvatskými studenty sešli před jejich gymnáziem a vydali se na výpravu ke Končenickým rybníkům. Zde nás čekal odběr vzorků vody z rybníku k jejich pozdějšímu rozboru a výklad o zajímavostech těchto rybníků. Následně jsme se vydali na ekofarmu Mirkov ranč. Jednalo se o oslí farmu a všichni jsme z oslíků byli přímo nadšeni, dostali jsme zde také na ochutnání úžasné domácí koblížky a sladké hroznové víno. Pak jsme se vypravili do školy, kde jsme provedli chemický a biologický rozbor vzorků vody. Po obědě jsme vyrazili na výsadbu stromů. Byla to sranda, svůj strom jsme dokonce i pojmenovali, dali jsme mu jméno Zoltán. Večer si někteří z nás vyšli ven s našimi novými přáteli z Chorvatska.

Třetího dne jsme se vydali do Geo-infocentra, kde jsme se dozvěděli spoustu informací z biologického, historického a zeměpisného hlediska o přírodním parku Papuk a místě, kde jsme se zrovna nacházeli. Poté jsme se vydali do samotného PP Papuk, ve kterém na nás již čekala průvodkyně. Šli jsme po Naučné stezce Jankovec, ti odvážní z nás zavítali i do jeskyně, v níž se nacházela spousta pavouků a v hloubi této jeskyně údajně také netopýři. Nalezli jsme spoustu hub a rostlin, které se u nás vyskytují jen vzácně nebo vůbec, např. korálovec, houba podobná korálu. Tato procházka se stala celodenní záležitostí.

Čtvrtého dne jsme se rozdělili do skupinek spolu s Chorvaty. Každá skupinka měla za úkol na základě tématu, které dostala, vytvořit prezentaci a plakát. Spolupráce ve skupince byla super, dokonce jsme se u toho dost nasmáli. Večer proběhl výklad a ukázka našich prezentací, a jelikož to byl poslední večer před návratem domů, tak jsme se s našimi chorvatskými přáteli ještě rozloučili nacvičenými a upravenými písničkami jako třeba Daruvarské lázně, v originálním znění Františkovy lázně.

Poslední den jsme se sbalili a vydali na cestu zpět k nám domů, do Valašského Meziříčí. S vědomím, že se s našimi zahraničními přáteli na jaře opět shledáme, ale tentokrát u nás v Česku.

 

Markéta Ševčíková, 3. B

Fotografie (42)