Obrázek článku Maturitní četba 2015/2016

Seznam maturitní četby pro školní rok 2015/2016 a kritéria pro výběr.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury:

Žák vybírá 20 literárních děl  Světová a česká literatura do konce 18. století  min. 2 literární díla
 Světová a česká literatura 19. století  min. 3 literární díla 
 Světová literatura 20. a 21. století  min. 4 literární díla
 Česká literatura 20. a 21. století  min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.
Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitní četba 2015-2016.pdf
Dokument PDF
308.97 kB