Obrázek článku Dřívější ukončení vyučování dne 22. 9. 2022

Kvůli havárii na vodovodním řadu neteče dnes ve škole voda. Z tohoto důvodu vyučování skončí po 3., respektive po 4. vyučovací hodině.

Po třetí vyučovací hodině v 10:20 dnes končí třídy 1. A, 1. B, 3. E, 3. A, 3. B a 5. E.

Po čtvrté vyučovací hodině v 11:30 končí třídy 1. E, 2. E, 2. A, 2. B, 4. A, 4. B a 6. E.

V uvedené časy si žáci vyzvednou v jídelně oběd v jednorázovém obalu.

Třída 4. E odchází domů po skončení vzdělávacího programu v Muzeu regionu Valašsko.