Obrázek článku Památný den sokolstva na gymnáziu

V pátek 7. října vyvěsili členové historického kroužku na budovu gymnázia vlajku České obce sokolské, aby nám připomněli Památný den sokolstva, který slavíme 8. října.

Na podzim roku zahájil 1941 Reinhard Heydrich po svém příchodu do protektorátu likvidaci sokolské organizace, protože mnoho jejích členů bylo zapojeno do protifašistického odboje. Zásah proti sokolům vyvrcholil v noci ze 7. na 8. října 1941, kdy byla zahájena „Akce Sokol“. Při ní bylo zatčeno celkem asi 1 500 sokolů a Česká obec sokolská byla 8. října 1941 rozpuštěna.

 K významným osobnostem zdejší sokolské župy patřilo mnoho studentů, absolventů i zaměstnanců našeho gymnázia, například Gustav Strýček, italský legionář a dlouholetý školník našeho gymnázia, profesor František Konvička, iniciátor vzniku prvních skautských oddílů na zdejší škole, které byly zároveň první na Valašsku, profesor Hanuš Kosík, úspěšný režisér sokolského divadla a hlavně také ředitel školy František Nedbálek, popravený za druhé světové války za protifašistický odboj, Ivan Kolařík, člen paravýsadku Out Distance a mnozí další.

 

Za historický kroužek: Jelizaveta Pisareva, Antonie Marková, Matěj Klos, Michal Kubíček a Tobiáš Pupík

Fotografie (3)