Obrázek článku Program Dvojčata pro zájemce o studium lékařství

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spouští pro stávající akademický rok program pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol.

Cílem je seznámit zájemce z řad studentů posledních dvou ročníků středních škol se způsobem výuky v 1. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství.

Každému z přihlášených zájemců bude přidělen student/studentka prvního ročníku jako „dvojče“, které jej/ji bude během týdne doprovázet při výuce na seminářích a přednáškách a vybraných praktických cvičeních.

Přihlášení je možné zde.

 

MUDr. David Marx, Ph.D.                                                

proděkan pro studium a výuku