Obrázek článku 28. říjen 1918 v našem městě v podání historického kroužku gymnázia

Před odchodem na „státotvorné“ podzimní prázdniny jsme si ve vestibulu gymnázia připomněli, jak prožívali památné dny v roce 1918 obyvatelé Valašského Meziříčí.

Členové historického kroužku získali od pana Milana Pilmajera ze sokolského archivu autentickou vzpomínku člena sokola a dobrovolníka II. valašské setniny Jar. Heina na to, jak do našeho města dorazily zprávy o vyhlášení republiky a jak se nejen slavilo a „odrakoušťovalo“, ale jak se okamžitě i u nás začala z  dobrovolníků, často sokolů, utvářet československá armáda, která musela neodkladně nastoupit do akce při zajišťování hranic československého státu. Překvapivé je, že mezi těmito dobrovolníky byl i student gymnázia, pouze patnáctiletý Oldřich Pecl, který se stal členem 2. valašské setniny a účastnil se obsazování Opavy.

Historický kroužek znovu připomněl, že velké dějiny neprobíhají jen v učebnicích a v hlavním městě, ale všude kolem nás a stojí za to si jich všímat.

 

Mgr. Alžběta Zetková

 

Fotografie (3)