Obrázek článku Finále Logické olympiády 2022

Své postřehy z průběhu velkého finále Logické olympiády 2022 přináší Vít Zetek z 2. E.

Pondělí 28. 11. 2022 začalo poměrně brzy. Vyskytly se jisté obavy ohledně zpoždění, a tak jsme s panem učitelem Novosádem nasedali v Hranicích na Moravě do vlaku směr Praha už ve 4:42 hod., abychom do Poslanecké sněmovny, kde se konalo letošní finále Logické olympiády, dorazili včas.

Cesta uběhla rychle a naše obavy se naštěstí nenaplnily, jelikož zpoždění činilo pouhé dvě minuty. Tudíž zbývalo ještě devadesát minut do startu registrace účastníků finále. Tento čas jsme využili k řádné snídani, na které při ranním spěchu nedošlo, v kavárně. Času jsme měli stále přebytek, tak jsme se rozhodli k PS vyrazit pěšky.

Když jsme dorazili na místo, u vchodu už čekala dlouhá řada mladých logiků. Tady se ukázala jako velká výhoda vlastnictví občanského průkazu, jelikož to značně urychlilo můj postup vpřed. Zde jsem se také rozloučil s panem učitelem a po kontrole mého batohu a obdržení visačky jsme byli společně s hrstkou dalších studentů odvedeni jedním z mnoha organizátorů do foyer jednacího sálu. Zde jsme podepsali svou přítomnost a obdrželi kartičky s čísly našich sedadel. Po nalezení a obsazení svého místa jsem ještě udělal pár fotek a vyčkal na slavnostní zahájení soutěže.

Na úvod měla krátký proslov předsedkyně PS Markéta Pekarová Adamová, která zaštiťovala letošní finále a zároveň poskytla prostory PS pro tuto událost. Poté ještě chvíli hovořil hlavní organizátor a v 10:25 hod. započal první z pěti modulů finále, třicet minut dlouhý písemný test, který obsahoval dvacet nelehkých otázek či slovních úloh. Po skončení následoval druhý modul v podobě promítaného testu, který probíhal pro každou kategorii zvlášť, takže ostatní dvě kategorie měly čas na svačinu, kterou připravili organizátoři. Po dokončení všech kategorií následoval opět společný modul, a to s názvem „dvojice“. Tento test byl podobný slavné postřehové hře Dobble, kde je za cíl najít dva stejné symboly ve spleti různých jiných. Tady to organizátoři vyšperkovali tak, že jsme hledali obrazce na stejných pozicích v kruhu a podle příslušné polohy jsme doplnili písmeno do tajenky. Dalším modulem byla osmisměrka, která znovu probíhala zvlášť. Nebyla to však tradiční osmisměrka, jelikož místo písmen jsme zaškrtávali symboly a číslice. V mezičase měly ostatní dvě kategorie pauzu na oběd a zregenerování mozkových buněk. Posledním modulem finálového kola Logické olympiády byl test s názvem „roboti“. Zde bylo za úkol vymyslet, do kterého řádku či sloupce čtvercové sítě, ve které byly různé obrazce složené ze čtverců, pošleme roboty s určitými schopnostmi, abychom obrazec přeměnili na požadovaný útvar.

Po skončení všech modulů, kdy organizátoři vyhodnocovali výsledky a sčítali body, nám byly představena dvě soukromá gymnázia, a to Gymnázium Open Gate a Mensa gymnázium. Po prezentacích došlo k vyhlášení vítězů a závěrečné řeči. Já konkrétně jsem se umístil na 17. místě, což z celkového počtu 64 účastníků finále a 26368 účastníků základního kola v mé kategorii není nejhorší výsledek.

Po opuštění PS a opětovném shledání s panem učitelem jsme vyrazili směr metro, kterým jsme se dostali na hlavní nádraží a odtud vlakem do Valašského Meziříčí, kde náš výlet těsně před devátou hodinou večerní skončil.

 

Vít Zetek, 2. E    

Fotografie (5)