Obrázek článku Výstava ke Dni poezie

V závěru kalendářního roku jsme se ve spolupráci s MŠ Krhová, meziříčskou knihovnou a Obecním úřadem Krhová připojili k akcím celostátně organizovaného Dne poezie.

Díla, která nakreslili a namalovali studenti společně s dětmi z mateřské školky, jsme nyní vystavili ve vestibulu gymnázia a na tuto miniexpozici se přijeli podívat i jejich malí tvůrci z Krhové, samozřejmě s vyučujícími, kteří s nimi všechno připravovali a realizovali.

A nezůstalo jen u prohlídky výtvarných děl: zvládli jsme prohlídku školní budovy, hudební výchovu, chemické pokusy a samozřejmě výtvarnou dílničku. Nesměla chybět sladká tečka – svačinka ve školní jídelně – a byl čas na návrat zpět do školky.

Děkujeme všem, kteří se na „exkurzi do velké školy“ podíleli.

 

Mgr. Marie Dufková