Obrázek článku Dějepisná olympiáda

Studenti našeho gymnázia se úspěšně účastní 52. ročníku Dějepisné olympiády.

Tématem letošního ročníku Dějepisné olympiády je Rozdělený svět a Československo v něm – 1945–1992.

V první kategorii postupili ze školního kola do okresního tři žáci třídy 2. E: Lukáš Vyroubal, Vít Zetek a Antonie Marková. V silné konkurenci základních škol a víceletých gymnázií výborně uspěli, Lukáš se umístil na 1. místě, Vít na 2. místě a Antonie na 8. místě. Všichni tři postupují do krajského kola.

Okresní kolo pro druhou kategorii Dějepisné olympády organizovala naše škola. Uskutečnilo se stejně jako u první kategorie v úterý 17. ledna 2023 a zúčastnilo se jej 11 žáků 4 středních škol vsetínského okresu. Naši školu v něm reprezentovala trojice nejlepších řešitelů školní kola, kterými se stali Tobiáš Pupík (4. E), Jan Svozil (5. E) a Matěj Klos (2. B). První místo získal Lukáš Orság z Masarykova gymnázia Vsetín, na druhém místě skončil náš Jan Svozil a 3. místo patří Tereze Dobešové ze Střední školy Kostka.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s organizací okresního kola II. kategorie Dějepisné olympády poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Děkuji soutěžícím za účast a zájem o moderní dějiny a postupujícím přeji úspěch v krajském kole!

Filip Dřímal