Obrázek článku Do Olomouce a Ostravy se zeměpisným seminářem

Během prvního pololetí školního roku se studenti semináře ze zeměpisu vydali na prohlídku dvou blízkých univerzit. Nabízíme krátké reporty z těchto exkurzí.

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 se naše dvanáctičlenná skupinka žáků semináře zeměpisu (3. ročník GFPVM) v čele s panem učitelem Husákem vydala v rámci semináře zeměpisu do Olomouce. Z Valašského Meziříčí jsme odjeli okolo sedmé hodiny ranní Valašským expresem. Po příjezdu jsme navštívili místní pekárnu, kde měli skvělé Honzovy buchty, a vyšli směrem k Univerzitě Palackého v Olomouci. Nejdříve proběhla návštěva Katedry geoinformatiky, kde pro nás byla připravena prezentace a následná prohlídka technologií. Součástí byl obrovský dron, sensory pohledu a 3D tiskárny, které byly zrovna v provozu. Poté jsme se přesunuli na Katedru geografie, kde nás opět čekala prohlídka a prezentace doc. Lehnerta s krátkým kvízem. Probírali jsme teplotní změny v centru Olomouce a různé řešení, jak v létě snížit průměrnou pocitovou teplotu v centru města. Také jsme se dozvěděli více o studijních oborech zdejší katedry. Poté jsme prošli celou budovu. Dole bylo Foulcaultovo kyvadlo, které potvrzuje rotaci Země, nahoře pak velká terasa s výhledem na všechny strany města. V čase oběda jsme vycházeli do centra, kde jsme se společně podívali na vyhlídkovou věz na kostele sv. Mořice, poté už byla jen hodinová pauza na oběd a následné přemístění k vlakovému nádraží. Příjezd do Valašského Meziříčí byl ve tři hodiny odpoledne.

Dne 30. 1. 2023 navštívil náš zeměpisný seminář (4. ročník GFPVM) Katedru fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Měli jsme možnost seznámit se s výzkumnými aktivitami katedry a diskutovat s vědeckými pracovníky o aktuálních tématech. Hned po příjezdu jsme byli seznámeni s možnostmi studia v tomto oboru a poslechli jsme si zajímavou přednášku doc. Hradeckého o změně klimatu. Poté jsme se odebrali do dendrogeomorfologické laboratoře, kde jsme měli možnost prohlédnout odebrané vzorky ze stromového pletiva. Prohlédli jsme si, jak se vzorky analyzují, a dozvěděli jsme se, kde všude se dají data z této analýzy využít. Velmi zajímavá byla interaktivní pomůcka Sandy Station, která byla (i přes drobné technické problémy) schopna znázornit povrch země a přírodní procesy, jež jej formují. Následovala prohlídka modelu fluviální lavice v prostorách poměrně rozsáhlé geologické sbírky. Dále jsme měli možnost nasimulovat ve speciálním programu povodeň, což se vzhledem ke složitosti úkolu povedlo jen některým z nás. Poté jsme se přesunuli na střechu budovy, ze které jsme měli rozhled po Ostravské pánvi. Bohužel jsme zde pro silný vítr a nízkou teplotu vydrželi pouze pár minut. Exkurze pro nás byla velkým přínosem, jelikož nám umožnila nahlédnout do reálného světa vědy a pochopit, jak lze teoretické znalosti lze aplikovat v praxi. Dozvěděli jsme se o mnoha možnostech kariérního rozvoje v oboru geologie a ochrany životního prostředí.

 

Ondřej Hrdý, 5. E

Hedvika Šošolíková, 6. E

Fotografie (8)