Obrázek článku Krajské kolo Chemické olympiády kategorie C

Trochu netradičním literárním útvarem bych chtěla zhodnotit svou účast na Chemické olympiádě, která proběhla na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Má milá 2.B – ruštinářská skupino,

poslední dobou jsem poměrně často oxidovala ve vašich laborkách z chemie, a chtěla bych tuto vinu zredukovat tím, že si dovolím informovat vás o průběhu krajského kola chemické olympiády, na které jsem se vydala ve středu 12. 4.

Jako první nás čekala teoretická část v podobě zákeřného testu, který byl letos zaměřen především na energetiku z pohledu chemie. To obnášelo otázky okolo uhlíku a jeho sloučenin, výpočty v termochemii a elektrochemii, ale i obeznámení s výrobou bionafty procesem transesterifikace a porozumění vodíkovým a jiným netradičním palivovým článkům. Po vyčerpávajících dvou hodinách jsme dostali zasloužené občerstvení v podobě pizzy a zakrátko jsme se vrhli do laboratoří (samozřejmě se zapnutým pláštěm, jak všichni víme od pana Daniše).

V praktické části bylo úkolem připravit si rozpuštěním zinku v kyselině chlorovodíkové roztok, který bylo možné titrovat chelatonem 3 a určit tak jeho látkové množství, potažmo hmotnost. Celé to šumělo a úplně nevonělo, protože se uvolňoval vodík. K připravenému roztoku jsme poté přidávali indikátor a právě ten měl zajistit na počátku červenou, postupně oranžovou až žlutou barvu. Musím říct, že rozdíl mezi medovou (což je ještě oranžová) a náznakem citrónové (to už je žlutá), je velmi diskutabilní.

Po skončení celého klání jsem se dověděla dvě informace – a jak už to bývá, jednu dobrou a jednu nemilou. Začnu tou druhou, a sice, že se mi laboratorní část úplně nepovedla, což mě dost mrzí, ale taková je holt titrace. A ta lepší zpráva – test se mi naopak vydařil, dokonce jsem získala 2. nejlepší počet bodů z této teoretické části. Podtrženo, sečteno, z 22 odvážných soutěžících jsem skončila s diplomem úspěšného řešitele osmá.

Na místě je poděkovat paní Barcuchové za pedagogický doprovod, manželům Danišovým za pomoc a motivaci při zpracovávání školního kola a rozhodně také vám, 2.B, kteří jste mi trpělivě umožňovali připravit se na tuto soutěž. A jelikož jakousi praxi v oblasti kvantitativní analýzy bych zřejmě ještě potřebovala, je možné, že se ještě někdy setkáme.

Bylo mi potěšením :)

 

Vaše Barča Machová, 4. E

Fotografie (4)