Obrázek článku Letní škola pro středoškolské pedagogy a studenty středních škol

Je to již skoro tradice. Každý rok na konci léta vyráží skupina nadějných chemiků do Prahy na půdu VŠCHT vyzkoušet si, jaké to je býti chemikem. A tak se trojice Lucie Vávrová, Andrea Tomečků a Jakub Šnajdr, za doprovodu pana profesora Groha, ve středu 22. 8. 2023, časně zrána, vydala směrem Praha.

Cesta proběhla v poklidu a my jsme tak zakrátko stanuli před budovou Národní technické knihovny, kde se přednášky konaly. Ani jsme se nenadáli a již jsme se vydali do prvních laboratoří. Cvičení neslo název „Analýza látek v životním prostředí“ a bylo, kupodivu, velmi zajímavé. Zabývali jsme se čistotou vody a čištěním půdy od toxických látek. V druhé polovině cvičení jsme analyzovali látky, které lze stanovit pomocí nejrůznějších přenosných přístrojů. Po této laboratoři nás čekal honosný catering a pak již spánek na vysokoškolských kolejích.

Ve středu nás hned ráno čekala další laboratorní úloha s názvem „Pěstování lidských buněk“. Očekávání bylo veliké, cvičení nás rozhodně nezklamalo. Buňky jsme množili, přesouvali, zkoušeli jejich šanci na přežití v nejrůznějších podmínkách.

Následoval odpolední blok přednášek, kde jsme se dozvěděli nejen jak využít odpadní látky z reakcí, ale také jak nakládat s přírodními psychoaktivními látkami či jak funguje superpočítač a jak ho využít v chemii. Po celém dni jsme byli značně znaveni, a tak jsme se jen stěží dostali na koleje a usnuli.

Ve čtvrtek časně ráno jsme vyrazili opět na další labiny. Tentokrát jsme se rozdělili. Já, Jakub, jsem se jakožto nadšený programátor vydal programovat a holky stanovovaly nejrůznější vlastnosti vitamínu C.

Následovalo jen loučení s novými kamarády a odjezd zpět domů.

Chtěl bych poděkovat našemu skvělému chemikáři za doprovod na této úžasné akci.

 

Jakub Šnajdr, 6. E

Fotografie (13)