Obrázek článku „NEBOJ SE POMOCI“

V pondělí 23. 10. 2023 proběhla na naší škole vzdělávací akce, na které zdravotní sestry oddělení ARO Nemocnice Agel Valašské Meziříčí proškolily třeťáky z pravidel první pomoci.

Během pondělka se v aule našeho gymnázia vystřídali postupně žáci třídy 3. A, 5. E a 3. B, aby si upevnili a rozšířili znalosti v rámci poskytování první pomoci. Součástí školení byl i praktický nácvik pomocí figurín na umělé dýchání a nepřímou masáž srdce a žáci si rovněž mohli vyzkoušet ovládání přenosného defibrilátoru označovaného jako AED. Celý program vedly záchranářky Anna Staňková a Marcela Urbanová, kterým velice děkuji za toto užitečné doplnění výuky biologie člověka.

 

Mgr. Pavel Daniš, učitel biologie