Obrázek článku Otevřený geologický kongres

Od 19. do 23. 9. 2023 se konal v Sepetné Otevřený geologický kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, na který byl pozván náš student Patrik Pernický (4. A).

Letošní kongres se nesl v duchu oslav 100 let od založení geologické společnosti.

První den se uskutečnila předkongresová exkurze po Slezské a Podslezské jednotce západních Karpat – po lokalitách s projevem svrchnokřídového vulkanismu a sedimentologickými fenomény flyšových sekvencí. Další dva dny byly cykly přednášek, které zahrnovaly široké množství geovědních témat. To vše bylo ukončeno slavnostním večerem, kde byla vyhlášena doprovodná soutěž o nejlepší studentský poster. Poster našeho žáka Patrika Pernického byl oceněn jako nejlepší poster středoškolského studenta.

Závěrečný den se konala postkongresová exkurze vedená slovenskou geologickou službou s názvem Krátka exkurzia do flyšového pásma Západných Karpát (Kysuce) na slovenské straně. Nechyběla rovněž návštěva ropného pramene Korňa.

 

Patrik Pernický (4. A)

Fotografie (5)