PZ 2016  přehled bodového hodnocení uchazečů (obor 79-41-K41)

V přiloženém souboru najdete tabulku s bodovým hodnocením uchazečů o studium čtyřletého studijního cyklu. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve v pátek 22. 4. 2016 ve 20.00 hodin.

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Přehled bodového hodnocení uchazečů (PZ 2016) - čtyřletý cyklus.pdf
Dokument PDF
232.74 kB