Soutěž ke Dni Země

22. dubna více než miliarda lidí ze 175 zemí světa slaví Den Země – svátek, kterým si připomínáme, že planeta, na níž žijeme, je živá a zranitelná.

V pátek 22. dubna se i vy můžete dozvědět něco o historii a současném pojetí dnes již globálního svátku Den Země a zapojit se do celoškolní soutěže. V budově gymnázia najdete tento den rozmístěny soutěžní otázky, pokud je správně zodpovíte, získáte tajenku (bude tvořena z písmen, která najdete u správných odpovědí). První tři soutěžící, kteří oznámí Mgr. Barboře Šimíčkové správné znění tajenky s objasněním pojmu, jenž bude jejím obsahem, získají zajímavé ceny.

Není samozřejmě podstatné zvítězit, ale o Dni Země se něco dozvědět a uvědomit si, jak je prostředí, v němž žijeme, důležité a jak můžeme svou činností ovlinit jeho kvalitu.

Mgr. Monika Hlosková

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Pravidla soutěže - Den Země.pdf
Dokument PDF
265.49 kB