Obrázek článku Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D - 60. ročník

V pátek 1. 3. 2024 se na naší škole konala Chemická olympiáda kategorie D. Soutěžního klání se zúčastnilo 19 soutěžících z osmi základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Letošní ročník byl zaměřen na téma „Látky v živých organismech“. Žáci si rozšířili poznatky o struktuře, reaktivitě a funkci látek, které jsou součástí živých organismů. Důraz byl rovněž kladen na základní dovednosti chemika – sestavení a vyčíslení chemické rovnice, porozumění strukturním vzorcům a zvládnutí základních stechiometrických výpočtů.

Soutěžící změřili své síly v teoretických znalostech a v praktické části zkoumali vlastnosti a reaktivitu vitaminu C.

Úspěšnými řešiteli se stalo devět soutěžících.

První místo obsadil Tobiáš Boreček z rožnovského gymnázia. Druhou příčku obsadil Jan Holčák ze ZŠ Zubří. Na třetím místě se umístila Nikol Baselová ze ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí.

Žákyně našeho gymnázia Kristýna Staňková z 2. E obsadila pěkné 11. místo.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s organizací soutěže poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Mgr. Pavel Groh

Fotografie (8)