Obrázek článku Okresní kolo Biologické olympiády – tentokrát kategorie D

V pondělí 22. 4. 2024 proběhlo okresní kolo biologické olympiády kategorie D. Soutěžící z šestých a sedmých tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií poměřili své síly. Tématem letošního ročníku bylo „Jak se žije v lužním lese“.

V teoretických znalostech mohli žáci získat 101 bodů, za laboratorní úkol 26 bodů a za poznávání přírodnin 40 bodů. Součástí hodnocení okresního kola byl také vstupní úkol – práce na zvolené téma, za kterou bylo možno získat až 10 bodů. Vstupní úkoly byly velmi pěkně vypracovány. Nejoblíbenějšími tématy letošního ročníku byly vstupní úkoly „Kvarteto listnatých stromů“ a „Řízkování rostlin“.

Soutěžního klání se zúčastnilo 39 soutěžících, úspěšných řešitelů letos bylo dvacet jedna. Vítězkou se stala žákyně rožnovského gymnázia Klára Kubínová se ziskem 164 bodů. Druhé místo se 149,5 body vybojoval Vojtěch Budínský ze vsetínského gymnázia. Třetí místo patřilo Leoně Zíchové ze ZŠ Valašská Polanka, která získala 148,5 bodů.

Soutěžící na prvních třech místech postupují do krajského kola soutěže, které proběhne 23. 5. 2024.

Děkuji všem členům poroty za náročnou práci při hodnocení jednotlivých úkolů okresního kola a za přípravu žáků na soutěž.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s organizací soutěže poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Mgr. Pavel Groh

Fotografie (6)