Obrázek článku VALAŠSKÝ MEDIK KLUB 23/24

Také ve školním roce 2023/2024 se naši žáci zúčastnili výše uvedené akce.

VMK představuje celoroční cyklus přednášek a exkurzí v rámci Vsetínské nemocnice. Začalo to personálním, pokračovalo radiodiagnostikou, velký zájem byl o ARO a internu, další ošetřovatelství, dětské a ortopedie, nechyběla gynekologie a hematologie, důležitá je také rehabilitace, nefrologie a chirurgie, a nakonec čekalo naše žáky oddělení patologické anatomie.

Program od října do května byl opravdu bohatý a pomohl našim žákům lépe si vybrat obor budoucího VŠ studia. Vsetínská nemocnice také nabízí absolventům VMK možnost pozdější praxe a případně pracovního uplatnění po ukončení VŠ.

Tímto také připomínáme našim biologům z řad budoucích třeťáků, že během září budeme vybírat skupinu, která by se opět zúčastňovala další kola této vynikající akce.

 

Za GFPVM Pavel Daniš