2. E opět v městské knihovně

Dne 26. května 2016 se žáci třídy 2. E vydali do městské knihovny, kde si vyslechli přednášku o vzniku a vývoji písma.

Dozvěděli se, jak písmo vůbec vzniklo, čím a na co se psalo a také jakými druhy písma se v daných obdobích psalo. Poté si žáci vyzkoušeli na šesti různých stanovištích různé způsoby zapisování informací. Nakonec si studenti mohli projít knihovnu a vybrat si nějaké knihy k zapůjčení, nebo si mohli zadarmo vyřídit průkazku do městské knihovny.
 
Kryštof Kantor, 2. E
Fotografie (8)