Obrázek článku Týden vědy na Jaderce

Týden vědy na Jaderce je věnován především studentům s technickým zaměřením.

Akce, která se konala od neděle 19. 6. do 24. 6. 2016 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, jsem se zúčastnil spolu s Michalem Žůrkem ze 3. B a Václavem Mikeskou z 5. E. Vedoucí organizátor Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. pro nás a všechny účastníky připravil mnoho přednášek a experimentů, a tak jsme si tak mohli vyzkoušet práci s cizími studenty.

Také jsme blíže poznali běžný vysokoškolský život. Týden vědy zahájila skupinová soutěž Pevnost Břehyard, ve které jsme se potýkali s různými fyzikálními problémy. Nejlepší týmy byly poté odměněny zajímavými cenami. Hlavní náplní akce byla však práce na zvolených miniprojektech, které byly na závěr prezentovány. Jeden z miniprojektů se dokonce věnoval místnímu tokamaku Golem.

Středeční odpoledne bylo věnováno exkurzím po vědeckých pracovištích vrcholného výzkumu České republiky. Měli jsme možnost navštívit například Ústav jaderného výzkumu v Řeži nebo Fyzikální ústav AV.

Akci určitě doporučujeme i dalším studentům našeho gymnázia. Přivezli jsme si mnoho nových znalostí a zkušeností z odvětví technických věd.

Kryštof Kadlec, 3. B 

Více o průběhu Týdne vědy na jaderce naleznete zde.

Fotografie (10)