Sportovně-turistický kurz Čekyně 2016

Informace pro studenty.

Naše škola pořádá každoročně sportovně-turistický kurz pro studenty třetích ročníků čtyřletého cyklu a pátého ročníku šestiletého cyklu, pro něž je tento kurz povinnou součástí osnov tělesné výchovy.

Kurz je pokračováním výuky TV a jeho úkolem je prohloubit znalosti a dovednosti z TV a seznámit studenty s netradičními sporty.

Náplní kurzu je především výcvik na lodích, cykloturistika, lukostřelba, lezení na umělé horolezecké stěně, střelba ze vzduchovky, míčové hry, topografie, GPS a netradiční sporty. To vše pod vedením odborných instruktorů.

Letošní ročník se uskuteční tradičně v Čekyni u Přerova v termínu 5.–9. září 2016. 

Dětský tábor Čekyně, 751 24, Přerov VII., kontakt: Dagmar Mrázová, tel. 581 211 265, mobil: 607 104 573

Podrobné informace, souhlas zákonného zástupce s účastí na kurzu a prohlášení o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší než 1 den) naleznete v přiložených souborech.

Přiložené soubory (3)
Název a typ souboru
Dokument PDF Informace sportovně-turistický kurz Čekyně 2016.pdf
Dokument PDF
268.8 kB
Dokument PDF Zdravotní způsobilost - zákonný zástupce.pdf
Dokument PDF
274.95 kB
Dokument PDF Zdravotní způsobilost - zletilý žák.pdf
Dokument PDF
275.27 kB