První schůzka pěveckého sboru

je tento pátek od 14.00 hodin v hudebně (v prvním patře).

Zveme všechny zájemce