Maturitní četba 20162017

Vyberte si knihy, které chcete číst k maturitě.

Seznam maturitní četby pro školní rok 2016/2017 a kritéria pro výběr

Žák volí 20 literárních děl ze seznamu. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Světová a česká literatura do konce 18. století

minimálně 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století

minimálně 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století

minimálně 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století

minimálně 5 literárních děl

Přiložené soubory (3)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam literárních děl k MZ - vyplňovací formulář.pdf
Dokument PDF
274.44 kB
Dokument PDF Seznam literárních děl k MZ - formulář k tisku.pdf
Dokument PDF
264.21 kB
Dokument PDF Seznam literárních děl k MZ.pdf
Dokument PDF
135.42 kB