Není houba jako houba

Studenti druhého ročníku v Muzeu regionu Valašsko.

V pátek 25. září navštívili studenti 2. A a 2. B a vyučující Mgr. Monika Hlosková a Mgr. Barbora Šimíčková Výstavu živých hub a absolvovali lektorský program "Není houba jako houba".

Mgr. Bohdana Šimčíková poutavou formou seznámila studenty se základní stavbou těla hub, jejich životním cyklem a mnoha zajímavými druhy z řad jedlých, nejedlých i jedovatých zástupců této výjimečné skupiny. Poté účastníci programu zhlédli výstavu podzimních plodnic hub ze skupiny vřeckovýtrusých a stopkovýtrusých a výstavu fotografií Jiřího Nováka.

Mgr. Monika Hlosková

 

Fotografie (14)