Školní kolo Dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 10. listopadu se konalo školní kolo Dějepisné olympiády na téma Marie Terezie: žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století.

Účastnili se žáci 1. E a 2. E. Do okresního kola postupují 3 z nich – Jan Menšík ze 2. E, který se umístil na prvním místě, dále Adéla Šefraná a Tereza Danišová z 1. E.
 
Blahopřejeme.
 
Mgr. Filip Dřímal