Obrázek článku Talentovaní.cz

Navštivte portál pro talentované žáky. Najdete zde komplexní informace o možnosti plného rozvoje potenciálu každého z vás.

Portál Talentovaní.cz je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.